Zalomení časopisu dle zadání 6 - 7 / 10 stránek

Spustit prezentaci

Kontakt

K. Jelínková | grafika a design Praha 8
katerina.aniretak@seznam.cz